დედების სალონიმშობიარობა
რა არის მშობიარობა ქალისთვის...
რა არის მშობიარობა ქალისთვის...
მშობიარობა ქალისთვის ოკეანის გადაცურვასავით არის - თავიდან, გგონია, რომ ამას ვერანაირად ვერ შეძლებ, მაგრამ ამას მაინც აკეთებ, თუნდაც მანამდე ცურვა არ იცოდე... და აუცილებლად, გარკვეული დროის შემდეგ კიდევ მოგინდება ამ ოკეანის ხელახლა გადაცურვა.
ბეჭდვა