ფოტოკონკურსი > პატარა მსახიობი - ხმის მიცემა შეწყდა
21.09.2014
თეკლა ნიკოლაძე
```