გამოკითხვა
ახერხებთ თუ არა დასასვენებლად ბავშვების წაყვანას, ხართ თუ არა კმაყოფილი და რა თანხა გიჯდებათ ეს დაახლოებით?
ვერ ვახერხებ, ძალიან ძვირი მიჯდება
37.6%
მხოლოდ სოფელში მიმყავს, კურორტებზე ვერ ვახერხებ სიძვირის გამო
27.7%
ვერ ვახერხებ, უდროობის გამო
2.6%
დამყავს, თუმცა უკმაყოფილო ვარ ხარისხითაც და ფასებითაც
7.5%
დამყავს დასასვენებლად და დაახლოებით 1000 ლარი მიჯდება
18.5%
დამყავს და დაახლოებით 500-600 ლარი მიჯდება
6.1%
გამოკითხვის არქივი
გამოკითხვა
ახერხებთ თუ არა დასასვენებლად ბავშვების წაყვანას, ხართ თუ არა კმაყოფილი და რა თანხა გიჯდებათ ეს დაახლოებით?