გამოკითხვა
ახერხებთ თუ არა დასასვენებლად ბავშვების წაყვანას, ხართ თუ არა კმაყოფილი და რა თანხა გიჯდებათ ეს დაახლოებით?
ვერ ვახერხებ, ძალიან ძვირი მიჯდება
38.4%
მხოლოდ სოფელში მიმყავს, კურორტებზე ვერ ვახერხებ სიძვირის გამო
28.3%
ვერ ვახერხებ, უდროობის გამო
2.4%
დამყავს, თუმცა უკმაყოფილო ვარ ხარისხითაც და ფასებითაც
7.5%
დამყავს დასასვენებლად და დაახლოებით 1000 ლარი მიჯდება
17.4%
დამყავს და დაახლოებით 500-600 ლარი მიჯდება
6%
გამოკითხვის არქივი
გამოკითხვა
ახერხებთ თუ არა დასასვენებლად ბავშვების წაყვანას, ხართ თუ არა კმაყოფილი და რა თანხა გიჯდებათ ეს დაახლოებით?