მასწავლებლების ასისტენტებად სტუდენტები დასაქმდებიან - განათლების სამინისტრო სტაჟირების ახალ პროგრამას იწყებს
მასწავლებლების ასისტენტებად სტუდენტები დასაქმდებიან - განათლების სამინისტრო სტაჟირების ახალ პროგრამას იწყებს
სტუ­დენ­ტებს მას­წავ­ლებ­ლის ასის­ტენ­ტად მუ­შა­ო­ბა შე­ეძ­ლე­ბათ. შე­სა­ბა­მის სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ცვლი­ლე­ბებ­ზე მუ­შა­ო­ბა უკვე და­წყე­ბუ­ლია. რო­გორც „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და კულ­ტუ­რის სა­პარ­ლა­მენ­ტო კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯდო­მა­რე მა­რი­ამ ჯაშ­მა გა­ნუ­ცხა­და, სკო­ლებ­ში მას­წავ­ლებ­ლის ასის­ტენ­ტის პრაქ­ტი­კა 2020-2021 სას­წავ­ლო წლი­დან და­ი­ნერ­გე­ბა.

ჯა­შის გან­მარ­ტე­ბით, სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ინი­ცი­ა­ტი­ვა პარ­ლა­მენტს სა­შე­მოდ­გო­მო სე­სი­ის დას­რუ­ლე­ბამ­დე წა­რედ­გი­ნე­ბა.

დე­პუ­ტა­ტის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ინი­ცი­ტი­ვის მი­ხედ­ვით, სტა­ჟი­რე­ბა 2 წლი­ა­ნი იქ­ნე­ბა და მსურ­ვე­ლე­ბი აღ­ნიშ­ნულ პე­რი­ოდ­ში ანა­ზღა­უ­რე­ბას არ მი­ი­ღე­ბენ.

„ეს არის ინი­ცი­ა­ტი­ვა, რო­მე­ლიც უაღ­რე­სად და­ეხ­მა­რე­ბა ზო­გა­დად გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მას, რომ ახალ­გაზ­რდა, მო­ტი­ვი­რე­ბუ­ლი პი­რე­ბი და­ინ­ტე­რეს­დნენ გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში პრო­ფე­სი­უ­ლი კა­რი­ე­რის და­წყე­ბით. ჩვენ სა­შე­მოდ­გო­მო სე­სი­ის ბო­ლომ­დე, იმე­დი მაქვს,
რომ და­ვა­რე­გის­ტრი­რებთ ამ ინი­ცა­ი­ტი­ვას და მომ­დევ­ნო სას­წავ­ლო წლის­თვის ის უკვე იქ­ნე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი,“ - გა­ნა­ცხა­და ჯაშ­მა.

მი­სი­ვე თქმით, წი­ნას­წა­რი მო­ნა­ხა­ზით, მას­წავ­ლებ­ლის ასის­ტენ­ტო­ბა ბა­კა­ლავ­რი­ან­ტის და­მამ­თავ­რე­ბე­ლი კურ­სის სტუ­დენ­ტებს და კურსთამ­თავ­რე­ბუ­ლებს შე­ეძ­ლე­ბათ.

„მათ მი­ე­ცე­მათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ სა­წყი­სებ­ზე ანუ სტა­ჟი­რე­ბის ფორ­მით და­ი­წყონ მუ­შა­ო­ბა მას­წავ­ლებ­ლის ასის­ტენ­ტე­ბად და ასე­ვე მათ მი­ე­ცე­მათ სკო­ლა­ში მუ­შა­ო­ბის პე­რი­ოდ­ში უკვე პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სა­ბუ­თი. დღეს სჯა­რო სამ­სა­ხურ­ში თუ სხვა­დას­ხვა სამ­სა­ხუ­რებ­ში პირ­ვე­ლა­დი ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გმა კა­რი­ე­რის გზა­ზე არის გარ­თუ­ლე­ბულ, ამ შემ­თხვე­ვა­ში ახალ­გაზ­რდა კად­რებს მი­ე­ცე­მათ პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­მოცდ­ლე­ბის და­გორ­ვე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა.

ამ ეტაპ­ზე სა­უ­ბა­რია ანა­ზღა­უ­რე­ბის გა­რე­შე სტა­ჟი­რე­ბა­ზე ანუ სტა­ჟი­რე­ბა, რო­მე­ლიც პრო­ფე­სი­ულ გა­მოც­დი­ლე­ბად ჩა­ეთ­ვლე­ბათ გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში. ვფიქ­რობ, 2 წლამ­დე იყოს სტა­ჟი­რე­ბა.
ფი­ზი­კუ­რად დღეს არ­სე­ბუ­ლი ფი­ნან­სუ­რი რე­სურ­სე­ბი არ გვაძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, რომ ვი­ფიქ­როთ ანა­ზღა­უ­რე­ბად სტა­ჟი­რე­ბა­ზე. ვფიქ­რობ, რომ 2020-2021 სას­წავ­ლო წლი­დან შევ­ლენ სკო­ლა­ში. მას­წავ­ლებ­ლის ასის­ტენტს ექ­ნე­ბა თა­ვი­სი უფ­ლე­ბა -მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბი, რო­მე­ლიც გა­ი­წე­რე­ბა კა­ნონ­ში,“ - გა­ნა­ცხა­და ჯაშ­მა.
322
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები

გამოკითხვა
რომელია თქვენი ბავშვის საყვარელი მულტფილმი?
ყველაზე კითხვადი