"რო­დე­საც ახა­ლი ჯგუ­ფი ან ბევ­რი ბავ­შვი ერ­თად იკ­რი­ბე­ბა, დიდი საფრ­თხეა, ინ­ფექ­ცია სწრა­ფად გავ­რცელ­დე­ბა" - პაატა იმნაძე მშობლებს მიმართავს
"რო­დე­საც ახა­ლი ჯგუ­ფი ან ბევ­რი ბავ­შვი ერ­თად იკ­რი­ბე­ბა, დიდი საფრ­თხეა, ინ­ფექ­ცია სწრა­ფად გავ­რცელ­დე­ბა" - პაატა იმნაძე მშობლებს მიმართავს
"რო­დე­საც ახა­ლი ჯგუ­ფი ან ბევ­რი ბავ­შვი ერ­თად იკ­რი­ბე­ბა, დიდი საფრ­თხეა, რომ თუ ვინ­მე რამე ინ­ფექ­ცი­ას მო­ი­ტანს და მას დახ­ვდე­ბა არა­ი­მუ­ნუ­რი პი­რე­ბი, ინ­ფექ­ცია სწრა­ფად გავ­რცელ­დე­ბა", - ამის შე­სა­ხებ და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნელ­მა პა­ა­ტა იმ­ნა­ძემ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე გა­ნა­ცხა­და.

მან ისა­უბ­რა სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის და­წყე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ საფრ­თხე­ებ­ზე და მო­უ­წო­და ბა­ღი­სა და სკო­ლის ასა­კის ბავ­შვე­ბის მშობ­ლებს, ბავ­შვებს ჩა­უ­ტა­რონ ყვე­ლა აცრა, რისი მი­ღე­ბაც მათი ასა­კის­თვი­საა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი.

"სას­წავ­ლო წელი რომ იწყე­ბა, უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია, ბავ­შვს ასა­კობ­რი­ვად ყვე­ლა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი აცრა ჰქონ­დეს გა­კე­თე­ბუ­ლი. ეპი­დე­მო­ლო­გი­უ­რი კა­ნონ­ზო­მი­ე­რე­ბაა, რო­დე­საც ახა­ლი
ჯგუ­ფი იკ­რი­ბე­ბა, ან ბავ­შვე­ბი გა­სუ­ლე­ბი იყ­ვნენ და ბევ­რნი ერ­თად შე­იკ­რი­ბე­ბი­ან, დიდი საფრ­თხეა, რომ თუ რამე ინ­ფექ­ცია ვი­ღა­ცამ მო­ი­ტა­ნა და ინ­ფექ­ცი­ას დახ­ვდა არა­ი­მუ­ნუ­რი პირი, მა­შინ ის სწრა­ფად გავ­რცელ­დეს. ამი­ტომ, ჩვე­ნი მო­წო­დე­ბა მშობ­ლე­ბი­სად­მი კი­დევ ერთხელ იქ­ნე­ბა, აუ­ცი­ლებ­ლად ნა­ხონ, ბავ­შვს, რო­მე­ლიც მი­დის სკო­ლა­სა თუ ბაღ­ში, ასა­კობ­რი­ვად აქვს თუ არა ყვე­ლა აცრა გა­კე­თე­ბუ­ლი, რო­მე­ლიც ამ ასა­კის­თვი­საა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი", - გა­ნა­ცხა­და იმ­ნა­ძემ.
ან ასე­ვე ისა­უბ­რა აც­რე­ბის შე­მოწ­მე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და აღ­ნიშ­ნა, რომ ყვე­ლა აცრა ელექტრო­ნულ მო­დულ­ში იქ­ნე­ბა შე­ტა­ნი­ლი.

"ახალ აც­რებ­ზე და პა­ტა­რა ბავ­შვებ­ზე თით­ქმის აღარ არის პრობ­ლე­მა, რად­გან არის ელექტრო­ნუ­ლი მო­დუ­ლი, სა­დაც ყვე­ლა აცრა რე­გის­ტრირ­დე­ბა და სა­დაც არ უნდა იყოს ბავ­შვი, მისი პი­რა­დი ნომ­რით შე­უძ­ლია შეს­ვლა. ძი­რი­თა­დად, ად­რინ­დელ აც­რებ­ზეა სირ­თუ­ლე. ახლა იქ­ნე­ბა გარ­კვე­უ­ლი
გარ­და­მა­ვა­ლი პე­რი­ო­დი და სულ მალე უკვე სა­ერ­თოდ აღარ იქ­ნე­ბა, ასე ვთქვათ, ქა­ღალ­დით ან­გა­რიშ­გე­ბა, არა­მედ მთლი­ა­ნად, ელექტრო­ნულ მო­დულ­ში იქ­ნე­ბა ყვე­ლა ეს აცრა", - გა­ნა­ცხა­და იმ­ნა­ძემ.

"ინტერპრესნიუსი"
2553
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები