ნოდარ ხადური გულის შეტევით გარდაიცვალა
ნოდარ ხადური გულის შეტევით გარდაიცვალა
ყო­ფი­ლი ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრი, სა­ქარ­თვე­ლოს კონ­კუ­რენ­ცი­ის სა­ა­გენ­ტოს თავ­მჯდო­მა­რე ნო­დარ ხა­დუ­რი 49 წლის ასაკ­ში გარ­და­იც­ვა­ლა. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზი გუ­ლის შე­ტე­ვა გახ­და.

ნო­დარ ხა­დუ­რი 2012 წლის ოქ­ტომ­ბრი­დან 2016 წლის ნო­ემ­ბრამ­დე იყო სა­ქარ­თვე­ლოს ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრი. ამ რან­გში იგი იყო მსოფ­ლიო ბან­კის (WB), ევ­რო­პის რე­კონ­სტრუქ­ცი­ი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის ბან­კის (EBRD), აზი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის ბან­კის (ADB), აზი­ის ინფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის ბან­კის (AIIB) მმარ­თვე­ლი, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ვა­ლუ­ტო ფონ­დის (IMF) და შავი ზღვის ვაჭ­რო­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის ბან­კის (BSTDB) ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი მმარ­თვე­ლი.

2012-2018
წლებ­ში იყო „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა - დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს“ პო­ლი­ტი­კუ­რი საბ­ჭოს წევ­რი.

ამას­თან ეწე­ო­და სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო საქ­მი­ა­ნო­ბას - 1999 წლი­დან ას­წავ­ლი­და თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში. სხვა­დას­ხვა დროს ლექ­ცი­ებს კი­თხუ­ლობ­და ივ. ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, კავ­კა­სი­ის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, სა­ქარ­თვე­ლოს უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, ზ. ჟვა­ნი­ას სა­ხე­ლო­ბის სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ საქ­მე­თა ინ­სტი­ტუ­ტში და ა. შ.
886
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები
გამოკითხვა
რომელია თქვენი ბავშვის საყვარელი მულტფილმი?