ნოდარ ხადური გულის შეტევით გარდაიცვალა
ნოდარ ხადური გულის შეტევით გარდაიცვალა
ყო­ფი­ლი ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრი, სა­ქარ­თვე­ლოს კონ­კუ­რენ­ცი­ის სა­ა­გენ­ტოს თავ­მჯდო­მა­რე ნო­დარ ხა­დუ­რი 49 წლის ასაკ­ში გარ­და­იც­ვა­ლა. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზი გუ­ლის შე­ტე­ვა გახ­და.

ნო­დარ ხა­დუ­რი 2012 წლის ოქ­ტომ­ბრი­დან 2016 წლის ნო­ემ­ბრამ­დე იყო სა­ქარ­თვე­ლოს ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრი. ამ რან­გში იგი იყო მსოფ­ლიო ბან­კის (WB), ევ­რო­პის რე­კონ­სტრუქ­ცი­ი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის ბან­კის (EBRD), აზი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის ბან­კის (ADB), აზი­ის ინფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის ბან­კის (AIIB) მმარ­თვე­ლი, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ვა­ლუ­ტო ფონ­დის (IMF) და შავი ზღვის ვაჭ­რო­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის ბან­კის (BSTDB) ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი მმარ­თვე­ლი.

2012-2018
წლებ­ში იყო „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა - დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს“ პო­ლი­ტი­კუ­რი საბ­ჭოს წევ­რი.

ამას­თან ეწე­ო­და სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო საქ­მი­ა­ნო­ბას - 1999 წლი­დან ას­წავ­ლი­და თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში. სხვა­დას­ხვა დროს ლექ­ცი­ებს კი­თხუ­ლობ­და ივ. ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, კავ­კა­სი­ის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, სა­ქარ­თვე­ლოს უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, ზ. ჟვა­ნი­ას სა­ხე­ლო­ბის სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ საქ­მე­თა ინ­სტი­ტუ­ტში და ა. შ.
839
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები
გამოკითხვა
მოახერხეთ თუ არა დასასვენებლად ბავშვების წაყვანა, ხართ თუ არა კმაყოფილი და რა თანხა დაგიჯდათ ეს დაახლოებით?
```