"ტიროდა, მიშველე, დედა, მკლავენ, წამიყვანეო..." - ვინ იყო ხაშურში გარდაცვლილი ორსული, რომელსაც 4 შვილი დარჩა
"ტიროდა, მიშველე, დედა, მკლავენ, წამიყვანეო..." - ვინ იყო ხაშურში გარდაცვლილი ორსული, რომელსაც 4 შვილი დარჩა
შპს "ახა­ლი კლი­ნი­კის" დი­რექ­ტო­რი, კახა ხე­ლა­ძე ხა­შუ­რის სამ­შო­ბი­ა­რო სახ­ლში დე­დი­სა და ჩვი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის პირ­ვე­ლად მი­ზე­ზებს გან­მარ­ტავს. მისი თქმით, ამ ეტაპ­ზე მათი და­ღუპ­ვის მი­ზე­ზი მედ­პერ­სო­ნა­ლის მხრი­დან "მათი მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის ნა­წილ­ში გა­დაც­დო­მა იყო".

კახა ხე­ლა­ძის თქმით, ფაქტთან და­კავ­ში­რე­ბით მოკ­ვლე­ვა მიმ­დი­ნა­რე­ობს რო­გორც კლი­ნი­კის შიდა სამ­სა­ხუ­რის მხრი­დან, ისე სა­ხელ­მწი­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო რე­გუ­ლი­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს მხრი­დან, თუმ­ცა სა­ბო­ლოო დას­კვნამ­დე, იმ სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნალს, ვინც აღ­ნი­შულ პრო­ცეს­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­და, სა­მე­დი­ცი­ნო საქ­მი­ა­ნო­ბა დრო­ე­ბით შე­უ­წყდე­ბა. რო­გორც მან აღ­ნიშ­ნა, მედ­პერ­სო­ნალ­მა, რის­კე­ბის
შე­ფა­სე­ბის დროს, იჩ­ქა­რა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა.

"ხა­შუ­რის ჰოს­პი­ტა­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ცია და სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნა­ლი ღრმა მწუ­ხა­რე­ბას გა­მო­ხა­ტავს ამ ტრა­გი­კუ­ლი ფაქ­ტის გამო. მინ­და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ვაც­ნო­ბო, რომ კლი­ნი­კის შიდა მოკ­ვლე­ვის სამ­სა­ხურ­მა და­ი­წყო ამ ფაქ­ტის გან­ხილ­ვა და ვა­დას­ტუ­რებ, რომ ამ ეტაპ­ზე, იკ­ვე­თე­ბა პრო­ცეს­ში მო­ნა­წი­ლე პერ­სო­ნა­ლის გარ­კვე­უ­ლი გა­დაც­დო­მა. კლი­ნი­კას ლი­ცენ­ზი­ის შე­სა­ბა­მი­სად, მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი აქვს პირ­ვე­ლი დონე, რაც არ გუ­ლის­ხმობს ასე­თი რთუ­ლი შემ­თხვე­ვე­ბის მარ­თვას. კონ­კრე­ტუ­ლი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბია შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი, სად რო­გო­რი შემ­თხვე­ვა უნდა იმარ­თე­ბო­დეს. ზუს­ტად ამ კრი­ტე­რი­უ­მებს თუ გან­ვი­ხი­ლავთ, ვნა­ხავთ, რომ ასე­თი პა­ცი­ენ­ტი ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბო­და უფრო მა­ღა­ლი დო­ნის სამ­შო­ბი­ა­რო გა­დაგ­ზავ­ნას.

ვფიქ­რობთ, რომ ამ ეტაპ­ზე, პერ­სო­ნალ­მა ალ­ბათ, იჩ­ქა­რა რის­კე­ბის შე­ფა­სე­ბი­სას - ეს გარ­კვე­უ­ლი გა­დაც­დო­მე­ბი გა­მო­იკ­ვე­თა. სამ­წუ­ხა­როდ, მშო­ბი­ა­რო­ბის მარ­თვი­სას გა­მო­იკ­ვე­თა გარ­თუ­ლე­ბე­ბი და ამ გარ­თუ­ლე­ბებს მოჰ­ყვა უკვე რო­გორც
დე­დის, ისე ნა­ყო­ფის და­ღუპ­ვა. გარ­და ჩვე­ნი შიდა მოკ­ვლე­ვის სამ­სა­ხუ­რი­სა, ამ ფაქტს სწავ­ლობს სა­ხელ­მწი­ფო რე­გუ­ლი­რე­ბის სამ­სა­ხუ­რიც, რო­მელ­თა­ნაც ჩვენ აქ­ტი­უ­რად ვთა­ნამ­შრომ­ლობთ და და­ვე­ლო­დე­ბით მათ სა­ბო­ლოო დას­კვნებ­საც, თუმ­ცა დას­კვნე­ბამ­დე უზ­რუნ­ველ­ვყოფთ, რომ აღ­ნიშ­ნულ პერ­სო­ნალს სა­მე­დი­ცი­ნო საქ­მი­ა­ნო­ბა დრო­ე­ბით შე­უ­ჩერ­დეთ. საქ­მი­ა­ნო­ბა შე­უ­ჩერ­დე­ბა უშუ­ა­ლოდ იმ ექიმს, რო­მელ­მაც პრო­ცეს­ში მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა და მი­ი­ღო კონ­კრე­ტუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა“, - გა­ნა­ცხა­და კლი­ნი­კის დი­რექ­ტორ­მა.
განაგრძეთ კითხვა
1456
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები
გამოკითხვა
მოახერხეთ თუ არა დასასვენებლად ბავშვების წაყვანა, ხართ თუ არა კმაყოფილი და რა თანხა დაგიჯდათ ეს დაახლოებით?