საშიშია თუ არა მარნეულიდან შემოსული ბოსტნეული - სპეციალისტის პასუხი
საშიშია თუ არა მარნეულიდან შემოსული ბოსტნეული - სპეციალისტის პასუხი
მარ­ნე­უ­ლის და ბოლ­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებ­ში იზღუ­დე­ბა შეს­ვლა-გა­მოს­ვლა, იხუ­რე­ბა ყვე­ლა ობი­ექ­ტი მე­დი­კა­მენ­დე­ბის, საკ­ვე­ბის და კრი­ტი­კუ­ლი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის ობი­ექ­ტე­ბის გარ­და, იზღუ­დე­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის მოძ­რა­ო­ბა, მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის შიგ­ნით იზღუ­დე­ბა გა­და­ად­გი­ლე­ბა, გარ­და იმ შემ­თხვე­ვე­ბი­სა, როცა მცხოვ­რებ­ლე­ბი გა­და­ად­გილ­დე­ბი­ან საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტე­ბი­სა და მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის შე­სა­ძე­ნად.

იმის გათ­ვა­ლის­წი­ე­ბით, რომ მარ­ნე­უ­ლი­დან ჩა­მო­ტა­ნი­ლი სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო პრო­დუქ­ტე­ბით თბი­ლი­სის და არამ­ხო­ლოდ თბი­ლი­სის დიდი ნა­წი­ლი მა­რაგ­დე­ბა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გარ­კვე­ულ ნა­წილ­ში გაჩ­ნდა შიში, რამ­დე­ნად უსაფრ­თხოა ამ პრო­დუქ­ცი­ის მი­ღე­ბა.

აგ­რა­რულ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­კო­სი, თსუ-ს პრო­ფე­სო­რი დი­ა­ნა ძი­ძი­გუ­რი AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში ამ­ბობს, რომ მარ­ნე­უ­ლი­დან შე­მო­სუ­ლი პრო­დუქ­ცი­ის მხრივ, ზედ­მე­ტი ში­შე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი არ არ­სე­ბობს:

"ახლა პა­ნი­კა არის
ყო­ველ­გვარ სა­ფუძ­ველს მოკ­ლე­ბუ­ლი, რად­გან გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­შიშ­რო­ე­ბა ამ მხრივ არ არ­სე­ბობს. ადა­მი­ა­ნი შე­იძ­ლე­ბა და­ინ­ფი­ცირ­დეს ყველ­გან. მა­გა­ლი­თად, სა­კუ­თარ სა­დარ­ბა­ზო­ში, ლიფ­ტში და ა.შ. თუ ის არ და­ი­ცავს შე­სა­ბა­მის ზო­მებს.

მა­გი­და, სკა­მი, კარ­ტო­ფი­ლი თუ სტა­ფი­ლო, თუ მათ­ზე მოხ­ვედ­რი­ლია შხე­ფი წვე­თო­ვა­ნი გზით, შე­საძ­ლოა იყოს საფრ­თხის­შემ­ცვე­ლი. თუმ­ცა, ამ პრო­დუქ­ტის შიგ­ნით ხომ ვერ შევა ეს ვირუ­სი? ამი­ტომ ვი­ყი­დოთ თა­მა­მად პრო­დუქ­ტე­ბი და გავ­რე­ცხოთ ცხელ წყალ­ში სა­გულ­და­გუ­ლოდ. თუ ვინ­მეს მო­ჭარ­ბე­ბუ­ლი შიში აქვს, გა­რან­ტი­ის­თვის, გა­რე­ცხოს საპ­ნი­თაც, მაგ­რამ 70-% იანი სა­რე­ცხი საპ­ნით. თქვენ იცით, რომ ჩვე­ნი ქი­რურ­გე­ბი, ჭრი­ლო­ბე­ბის ჩა­მო­ბა­ნი­სას, სწო­რედ სა­რე­ცხ სა­პონს სთა­ვა­ზო­ბენ პა­ცი­ენ­ტებს და არა სხვა სურ­ნე­ლო­ვან და ფე­რად საპ­ნებს.

ამი­ტომ პა­ნი­კას ნუ ავ­ყვე­ბით, ჯერ ერთი ამ­ხე­ლა გამ­ძლე­ო­ბაც არ აქვს ამ ვირუსს, რომ მუდ­მი­ვად დარ­ჩეს
პრო­დუქ­ტებ­ზე. განაგრძეთ კითხვა
3891
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (1)
1
აქეთ რომ იყვედრებიან ისე ჩვენს მოყვანილ პომიდორს ათი თეთრით ნაკლებად ყიდულობთო,პროტესტის ნიშნად არ უნდა იყიდო მიხვდნენ რომ ქართველი მყიდველით უდგათ სული და არა ქართველებს მაგათი მოყვანილი ბოსტნეულით! ნამეტანია უკვე რა
05:12 / 27-03-2020
მსგავსი სიახლეები