როგორ ვიკვებოთ იზოლაციაში, რომ არ გავსუქდეთ - აუცილებელი პროდუქტების სია და ლაშა უჩავას რეკომენდაციები
როგორ ვიკვებოთ იზოლაციაში, რომ არ გავსუქდეთ - აუცილებელი პროდუქტების სია და ლაშა უჩავას რეკომენდაციები
თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში მოქ­ცე­ულ ადა­მი­ა­ნებ­ში სტრე­სი მა­ტუ­ლობს, სტრე­სის დროს კი ჭა­მის მადა იზ­რდე­ბა. დღეს, სახ­ლში დარ­ჩე­ნი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის უმე­ტე­სო­ბა სწო­რედ იმას უჩი­ვის, რომ შინ მყო­ფე­ბი კვე­ბის პრო­ცესს ვერ აკონ­ტრო­ლე­ბენ, რის გა­მოც, ნელ-ნელა წო­ნაც ემა­ტე­ბათ.

არა­ვინ იცის, კი­დევ რამ­დენ ხანს გაგ­რძელ­დე­ბა სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბა, ადა­მი­ა­ნე­ბის შინ დარ­ჩე­ნის პე­რი­ო­დი, ამი­ტომ, წო­ნა­ში სე­რი­ო­ზუ­ლად რომ არ მო­ი­მა­ტონ, ამის­თვის რო­გორ­მე უნდა მო­ვა­ხერ­ხოთ სა­კუ­თა­რი კვე­ბის რე­ჟი­მის გა­კონ­ტრო­ლე­ბა და საკ­ვე­ბის და­ბა­ლან­სე­ბა. ამა­ში კი ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი ლაშა უჩა­ვა დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა.

„გე­თან­ხმე­ბით, რთუ­ლია აღ­ნიშ­ნულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა და ნე­ბის­ყო­ფის გა­მო­ჩე­ნა, ვი­ნა­ი­დან სახ­ლში ვა­ტა­რებთ
იმა­ზე მეტ დროს, ვიდ­რე აქამ­დე და გვიწ­ვეს ჩვენს საყ­ვა­რელ „მა­ცი­ვარ­თან“ ერთ ჭერ­ქვეშ ცხოვ­რე­ბა, თუმ­ცა ძალა და ენერ­გია უნდა მო­ვიკ­რი­ბოთ, რომ და­ვიც­ვათ ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წე­სე­ბი, რათა თა­ვი­დან ავი­ცი­ლოთ სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, მათ შო­რის, ჭარ­ბი წონა, სიმ­სუქ­ნე და ამას­თან, შე­ვამ­ცი­როთ ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბის რის­კი, რად­გან, არას­წო­რი ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წესი და სიმ­სუქ­ნე ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მიერ მო­წო­დე­ბუ­ლი ინ­ფი­ცი­რე­ბის ალ­ბა­თო­ბის რისკ ჯგუ­ფე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში წამ­ყვან ად­გილს იკა­ვებს. ამი­ტომ აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, გან­სა­ზღვრუ­ლი გვქონ­დეს დღის რუ­ტი­ნა, ვი­ცო­დეთ, რო­მელ სა­ათ­ზე უნ
და გა­ვიღ­ვი­ძოთ, რო­მელ­ზე მი­ვირ­თვათ სა­უზ­მე, სა­დი­ლი, ვახ­შა­მი, რა დრო უნდა და­ვუთ­მოთ ვარ­ჯიშს, ლი­ტე­რა­ტუ­რის გაც­ნო­ბას, სო­ცი­ა­ლურ ქსელს და ა.შ. თუ ეს ყვე­ლა­ფე­რი წი­ნას­წარ გვექ­ნე­ბა გა­წე­რი­ლი და გან­სა­ზღვრუ­ლი, შე­სა­ბა­მი­სად, ვიქ­ნე­ბით რე­ჟიმ­ში და არ გაგ­ვი­ჭირ­დე­ბა. ეს უნდა იყოს ჩვენ­თვის ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი სა­მუ­შაო, რის შე­დე­გა­დაც სა­ზღა­უ­რად ჯან­მრთე­ლო­ბას ვი­ღებთ“, - გვე­უბ­ნე­ბა ექი­მი.

- დღე­ში რამ­დენ­ჯერ უნდა ვიკ­ვე­ბოთ, რა რა­ო­დე­ნო­ბით და რო­გო­რი საკ­ვე­ბი უნდა მი­ვი­ღოთ?


- დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში უნდა ვიკ­ვე­ბოთ 4-5-ჯერ, იმის მი­ხედ­ვით, თუ რო­გო­რია ჩვე­ნი გრა­ფი­კი. კვე­ბებს შო­რის შუ­ა­ლე­დი უნდა იყოს მი­ნი­მუმ 2,5 და მაქ­სი­მუმ, 4 სა­ა­თი, უნდა გვქონ­დეს სა­უზ­მე, სა­დი­ლი და ვახ­შა­მი, ამას­თან, 1 ან 2 და­მა­ტე­ბი­თი კვე­ბა ხი­ლით, რძის პრო­დუქ­ტით ან ბოსტნე­უ­ლით. ახ­ლან­დე­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბით, იმის­თვის, რომ ვიზ­რუ­ნოთ ჩვენ იმუ­ნურ სის­ტე­მა­ზე, სა­სურ­ვე­ლია, კვე­ბის რა­ცი­ონ­ში ჩარ­თუ­ლი იყოს დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ხილი და ბოსტნე­უ­ლი, ცო­ცხა­ლი სა­ხით, რათა ორ­გა­ნიზ­მმა მი­ი­ღოს ყვე­ლა სა­ყუ­ა­თო ნივ­თი­ე­რე­ბა, რაც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ჩვე­ნი მე­ტა­ბო­ლიზ­მის­თვის.

იზო­ლა­ცი­ის პი­რო­ბებ­ში, რო­დე­საც პრო­დუქ­ტე­ბის მო­მა­რა­გე­ბა გვი­წევს, რთუ­ლია, რძის პრო­დუქ­ტებ­ზე და ხორ­ცზე სა­უ­ბა­რი, მაგ­რამ მათი სრუ­ლად ამო­ღე­ბა რა­ცი­ო­ნი­დან რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი არ არის. სა­ქარ­თვე­ლო მდი­და­რია ხი­ლით და ბოსტნე­უ­ლით და ჩვენ ამ სე­ზონ­ზე გვაქვს ისე­თი პრო­დუქ­ტი, რო­მე­ლიც არ არის მალ­ფუ­ჭე­ბა­დი, მა­გა­ლი­თად, კომ­ბოს­ტო, სტა­ფი­ლო, ჭარ­ხა­ლი, ვაშ­ლი; ჯერ­ჯე­რო­ბით გვაქვს ქარ­თუ­ლი ციტ­რუ­სიც, რო­მე­ლიც მდი­და­რია C ვი­ტა­მი­ნით, ასე­ვე ამ დროს რა­ცი­ონ­ში სა­სურ­ვე­ლია შე­ტა­ნი­ლი იყოს ავო­კა­დო (მას­ში ცხი­მე­ბის დიდი რა­ო­დე­ნო­ბის არ­სე­ბო­ბის გამო), გარ­და ამი­სა, ის არის ერთ-ერთი პრო­დუქ­ტი, რომ­ლის­გა­ნაც შე­იძ­ლე­ბა მი­ვი­ღოთ გარ­კვე­უ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის D ვი­ტა­მი­ნიც და არ უნდა დაგ­ვა­ვი­წყდეს თხი­ლე­უ­ლი: ნი­გო­ზი, ნუში, ტყის თხი­ლი...
710
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები

გამოკითხვა
რომელია თქვენი ბავშვის საყვარელი მულტფილმი?
ყველაზე კითხვადი