რამდენ ხანს ძლებს COVID-19 ტანსაცმელზე, ფულზე და რამდენ გრადუსზე ქრება ზედაპირიდან - ეს ჩამონათვალი შეინახეთ
რამდენ ხანს ძლებს COVID-19 ტანსაცმელზე, ფულზე და რამდენ გრადუსზე ქრება ზედაპირიდან - ეს ჩამონათვალი შეინახეთ
კო­რო­ნა­ვირუ­სის ახა­ლი ტიპი, COVID-19 ძი­რი­თა­დად ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თან ახლო კონ­ტაქ­ტი­სას ვრცელ­დე­ბა - მა­შინ, როცა ვე­სა­უბ­რე­ბით ახლო მან­ძილ­ზე, როცა ის ჩვენს სი­ახ­ლო­ვებს ახ­ვე­ლებს, ან აცე­მი­ნებს.

თუმ­ცა, მხო­ლოდ ეს არ არის - კო­რო­ნა­ვირუ­სით და­ინ­ფი­ცი­რე­ბის წყა­რო, შე­საძ­ლოა, ის ზე­და­პი­რიც გახ­დეს, რო­მელ­ზეც ვირუ­სი მოხ­ვდე­ბა - მა­გა­ლი­თად, ფული, კი­ბის მო­ა­ჯი­რი ან ლიფ­ტის ღი­ლა­კე­ბი... და­ინ­ფი­ცირ­დე­ბით, თუ ხელს ჯერ ასეთ ზე­და­პირს, ხოლო შემ­დეგ სა­ხეს, თვალს, ან ცხვირს შე­ა­ხებთ. სწო­რედ ამი­ტომ აქვს ხე­ლე­ბის ჰი­გი­ე­ნას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბა.

რა გა­ნა­პი­რო­ბებს COVID-19-ის გამ­ძლე­ო­ბას და რამ­დენ ხანს ცო­ცხლობს ის სხვა­დას­ხვა სა­ხის მყარ ზე­და­პირ­ზე?
ზე­და­პირ­ზე
კო­რო­ნა­ვირუ­სის გამ­ძლე­ო­ბა ბევრ ფაქ­ტორ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, მათ შო­რის, გა­დამ­წყვე­ტი ფაქ­ტო­რე­ბია ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა, ტე­ნი­ა­ნო­ბა და ზე­და­პი­რის სა­ხე­ო­ბა.
აღ­ნიშ­ნულ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით უკვე ჩა­ტარ­და რამ­დე­ნი­მე კვლე­ვა. გა­გაც­ნობთ ექ­სპერ­ტე­ბის მიერ ყვე­ლა­ზე სან­დოდ მიჩ­ნე­უ­ლი კვლე­ვე­ბის შე­დე­გებს, რო­მელ­საც გა­მო­ცე­მა Business Insider აქ­ვეყ­ნებს.

გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, 2 აპ­რილს ჟურ­ნალ The Lancet Microbe-ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი კვლე­ვის თა­ნახ­მად, COVID-19 ქა­ღალ­დის ზე­და­პი­რი­დან 3 სა­ათ­ში გაქ­რა. 2 დღე გაძ­ლო მან ხისა და ტან­საც­მლის ზე­და­პირ­ზე, 4 დღე მი­ნა­ზე და ქა­ღალ­დის ფულ­ზე (შე­ნიშ­ვნა: ის, თუ რა­ტომ ძლებს COVID-19 ქა­ღალ­დის ფულ­ზე უფრო მეტ­ხანს, ვიდ­რე ჩვე­უ­ლებ­რივ ქა­ღალ­დზე, ჯერ კი­დევ შეს­წავ­ლის სა­გა­ნია)

მკვლე­ვა­რე­ბის მიერ შე­მოწ­მე­ბულ მა­სა­ლებს შო­რის, კო­რო­ნა­ვირუს­მა ყვე­ლა­ზე დიდ­ხანს - 7
დღე გაძ­ლო სა­მე­დი­ცი­ნო პირ­ბა­დის გარე ზე­და­პირ­ზე. განაგრძეთ კითხვა
11470
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები

გამოკითხვა
რომელია თქვენი ბავშვის საყვარელი მულტფილმი?