წიგნის ფესტივალზე, რომელიც წელს ვირტუალურად ჩატარდება, გამომცელობა “პალიტრა L-ს”ორი ვირტუალური პავილიონი ექნება
წიგნის ფესტივალზე, რომელიც წელს ვირტუალურად ჩატარდება, გამომცელობა “პალიტრა L-ს”ორი ვირტუალური პავილიონი ექნება
„თბი­ლი­სის წიგ­ნის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფეს­ტი­ვა­ლი“ 30-31 მა­ისს ვირ­ტუ­ა­ლუ­რად გა­ი­მარ­თე­ბა, შექ­მნი­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე. თუმ­ცა ღო­ნის­ძი­ე­ბა ინარ­ჩუ­ნებს ტრა­დი­ცი­ულ ში­ნა­არსს და ორი ძი­რი­თა­დი ნა­წი­ლის­გან შედ­გე­ბა: ლი­ტე­რა­ტუ­რულ-სა­გა­მომ­ცემ­ლო პროგ­რა­მა და წიგ­ნე­ბის ონ­ლა­ინ გა­მო­ფე­ნა-გა­ყიდ­ვა.

„თბი­ლი­სის წიგ­ნის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფეს­ტი­ვა­ლის“ ონ­ლა­ინ გა­მო­ფე­ნა-გა­ყიდ­ვა­ში 20-ზე მეტი გა­მომ­ცემ­ლო­ბა, თუ წიგ­ნის მა­ღა­ზია იღებს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას. ყვე­ლა მათ­გან სა­კუ­თა­რი ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი სივ­რცე ექ­ნე­ბა, მათ შო­რის გა­მომ­ცე­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L“-საც, რო­მელ­საც ტრა­დი­ცი­უ­ლად ყო­ველ წელს სა­უ­კე­თე­სო წიგ­ნე­ბი­თა და ფას­დაკ­ლე­ბე­ბით არის წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.

გთა­ვა­ზობთ იმ სივ­რცე­ებს სა­დაც 30-31 მა­ისს გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L“ის წიგ­ნე­ბის ყიდ­ვას შეძ­ლებთ ფას­დაკ­ლე­ბით: www.biblusi.ge და www.readersland.ge

გა­მომ­ცე­ლო­ბა “პა­ლიტ­რა
L”- ის სა­ფეს­ტი­ვა­ლო კა­ტა­ლო­გე­ბის სა­ნა­ხა­ვად გთხოვთ ეწ­ვი­ოთ ბმუ­ლებს და შე­არ­ჩი­ოთ თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი წიგ­ნი, ამის შემ­დეგ კი სა­ი­ტე­ბი­დან გა­მო­ი­წე­როთ:

გა­მომ­ცე­ლო­ბა პა­ლიტ­რა L -ის კა­ტა­ლო­გი ბიბ­ლუ­სის­თვის

გა­მომ­ცე­ლო­ბა პა­ლიტ­რა L-ის კა­ტა­ლო­გი რი­დერსლენ­დის­თვის

სა­ი­ტე­ბი­დან გა­მო­წე­რის შემ­თხვე­ვა­ში, ისარ­გებ­ლეთ სა­კუ­რი­ე­რო მომ­სა­ხუ­რე­ბით შემ­დე­გი ტა­რი­ფე­ბით:

სა­ი­ტი­დან www.readersland.ge

თბი­ლი­სი
50 ლა­რამ­დე - 5 ლარი
50 ლარს ზე­მოთ უფა­სო

რე­გი­ო­ნე­ბი
100 ლა­რამ­დე - 7 ლარი
100 ლა­რის ზე­მოთ - უფა­სო

სა­ი­ტი­დან www.biblusi.ge

თბი­ლი­სი
50 ლა­რამ­დე­ - 3 ლარი
50 ლა­რი­დან - უფა­სო

რე­გი­ო­ნი
50 ლა­რამ­დე - 5 ლარი
50 ლა­რი­დან - უფა­სო

„წიგნ­მა უკა­ნას­კნელ პე­რი­ოდ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი დატ­ვირ­თვა შე­ი­ძი­ნა და მო­თხოვ­ნა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გა­ი­ზარ­და. ამ
სტრე­სულ პე­რი­ოდ­ში, სწო­რედ წიგ­ნი გახ­და ადა­მი­ა­ნის სა­უ­კე­თე­სო მე­გო­ბა­რი და დამ­ხმა­რე, გან­ტვირ­თვის ძა­ლი­ან კარ­გი სა­შუ­ა­ლე­ბა. ამი­ტომ გა­დავ­წყვი­ტეთ, რომ წელს წიგ­ნის ვირ­ტუ­ა­ლურ ფეს­ტი­ვალ­ში მიგ­ვე­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა ისე, რო­გორც ამას ტრა­დი­ცი­უ­ლად ვა­კე­თებთ წლე­ბია და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის მათი რჩე­უ­ლი წიგ­ნე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბულ ფა­სად შეგ­ვე­თა­ვა­ზე­ბი­ნა. ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი პა­ვი­ლი­ო­ნე­ბი ორ პლატ­ფორ­მა­ზე www.biblusi.ge-სა და www.readersland.ge-ზე იქ­ნე­ბა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, იმე­დია ჩვე­ნი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი ამ გან­სხა­ვე­ბულ ფორ­მატს მო­ერ­გე­ბი­ან და მარ­ტი­ვად შეძ­ლე­ბენ მათ­თვის სა­სურ­ვე­ლი წიგ­ნის გა­მო­წე­რას.“ – მარ­კე­ტინ­გის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ანა­ნო თავ­ხე­ლი­ძე.

*ფას­დაკ­ლე­ბა სა­ი­ტებ­ზე www.readersland.ge და www.biblusi.ge იმოქ­მე­დებს მხო­ლოდ 30-31 მა­ისს.52
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები

გამოკითხვა
რომელია თქვენი ბავშვის საყვარელი მულტფილმი?
ყველაზე კითხვადი