პიტსბურგის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ცილა, რომელიც COVID-19-ს მთლიანად ანეიტრალებს - მკვლევართა იმედისმომცემი დასკვნა
პიტსბურგის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ცილა, რომელიც COVID-19-ს მთლიანად ანეიტრალებს - მკვლევართა იმედისმომცემი დასკვნა
აშშ-ში, პიტსბურ­გის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მეც­ნი­ე­რებ­მა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს ბი­ო­მო­ლე­კუ­ლა, რო­მე­ლიც მთლი­ა­ნად ანე­იტ­რა­ლებს კო­რო­ნა­ვირუ­სის ახალ შტამს.

პიტსბურ­გის მე­დი­ცი­ნის სკო­ლის მკვლე­ვარ­თა მიგ­ნე­ბა­ზე სა­უ­ბა­რია ჟურ­ნალ Cell-ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ან­გა­რიშ­ში, რო­მელ­შიც ნათ­ქვა­მია, რომ საქ­მე შე­ე­ხე­ბა შე­ნა­ერ­თს, რო­მე­ლიც სრუ­ლი ზო­მის ან­ტის­ხე­უ­ლებ­ზე 10-ჯერ უფრო მცი­რე ზო­მი­საა და მას COVID-19-ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო პრე­პა­რატ Ab8-ის შე­საქ­ნე­ლად იყე­ნე­ბენ.

მეც­ნი­ე­რე­ბის გან­მარ­ტე­ბით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრე­პა­რა­ტი ეფექ­ტუ­რი აღ­მოჩ­ნდა COVID-19-ის წი­ნა­აღ­მდეგ რო­გორც თე­რა­პი­უ­ლი, ასე­ვე პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბით თაგ­ვებ­სა და ზა­ზუ­ნებ­ში. ცდა ჯერ მხო­ლოდ ცხო­ვე­ლებ­ზე ჩა­ტარ­და, თუმ­ცა მეც­ნი­ერ­თა თქმით, პრე­პა­რატს აქვს პო­ტენ­ცი­ა­ლი, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი და­იც­ვას კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბის­გან და ასე­ვე გან­კურ­ნოს უკვე
და­ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლე­ბიც. განაგრძეთ კითხვა
557
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები