სიახლეებიკალეიდოსკოპი
მოისმინე „ლიტერატურული თავგადასავლები“ - რა სიახლეები დაგვხვდება gudabooks.ge-ზე
მოისმინე „ლიტერატურული თავგადასავლები“ - რა სიახლეები დაგვხვდება gudabooks.ge-ზე
ლი­ტე­რა­ტუ­რის მი­მართ, პან­დე­მი­ის დროს, ინ­ტე­რე­სი კი­დევ უფრო რომ გა­ი­ზარ­და, ამა­ზე უკვე ბევ­რი ით­ქვა. გა­მომ­ცემ­ლო­ბე­ბი არ წყვე­ტენ მკი­თხვე­ლის­თვის სი­ახ­ლე­ე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბას, რად­გან ახა­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბაა, იმოგ­ზა­უ­რო სახ­ლი­დან გა­უს­ვლე­ლად. არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი ალ­ტერ­ნა­ტი­ვაა ამ თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის მოს­მე­ნაც. ვი­ნა­ი­დან, უმ­რავ­ლე­სო­ბა დის­ტან­ცი­ურ რე­ჟიმ­ში აგ­რძე­ლებს მუ­შა­ო­ბას, ეკ­რა­ნის­გან გა­დაღ­ლი­ლი თვა­ლე­ბი­სა და გო­ნე­ბის გან­სატ­ვირ­თად, აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბაა. პრო­დუქ­ტი­უ­ლი და შე­მეც­ნე­ბი­თი პრო­ცე­სია ეს მო­ზარ­დე­ბის­თვი­საც, რო­მელ­თაც, ასე­ვე, ბევ­რი თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო აქვთ ბოლო პე­რი­ოდ­ში.

აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბის მი­მართ ინ­ტე­რე­სის ზრდას­თან ერ­თად, gudabooks.ge მომ­ხმა­რე­ბელს სთა­ვა­ზობს ისეთ სი­ახ­ლე­ებს, რო­მელ­ზეც მკი­თხვე­ლის მო­თხოვ­ნა მა­ღა­ლია.

სულ ახ­ლა­ხან და­ე­მა­ტა პლატ­ფორ­მა­ზე
ყვე­ლა­სათ­ვის საყ­ვა­რე­ლი მწერ­ლის ნო­დარ დუმ­ბა­ძის სამი ნო­ვე­ლა:

მე, ბე­ბია, ილი­კო და ილა­რი­ო­ნი

მზი­ა­ნი ღამე

ნუ გე­ში­ნია, დედა!

gudabooks.ge -ს, ასე­ვე, და­ე­მა­ტა ქარ­თვე­ლი მკი­თხვე­ლი­სათ­ვის უკვე კარ­გად ნაც­ნო­ბი თურ­ქი მწერ­ლის ორი ახა­ლი წიგ­ნის აუ­დი­ო­ვერ­სია:

რო­გორ არ შე­ვი­შა­ლოთ ამ დაქ­საქ­სულ მსოფ­ლი­ო­ში

„თა­ნას­წო­რო­ბის სა­უ­კუ­ნე“, რო­მე­ლიც სავ­სეა უთა­ნას­წო­რო­ბით, ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც ხმის უფ­ლე­ბა აქვთ, მაგ­რამ მისი გა­მო­ყე­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ აძ­ლე­ვენ; ყო­ველ­დღი­უ­რი კა­ტაკ­ლიზ­მე­ბი, ომე­ბი, და­პი­რის­პი­რე­ბე­ბი, ტან­ჯვა და უზარ­მა­ზარ სამ­ყა­რო­ში მარ­ტო­სუ­ლო­ბის გან­ცდა... რო­გორ არ უნდა შე­ი­შა­ლო და რო­გორ იპო­ვო შენ თავ­ში ძალა, ამ ყვე­ლა­ფე­რის მი­უ­ხე­და­ვად მა­ინც ადა­მი­ა­ნად დარ­ჩე?

ბუ­კე­რის პრე­მი­ის ნო­მი­ნან­ტი, რო­მა­ნის­ტი და აქ­ტი­ვის­ტი ელიფ შა­ფა­ქი თა­ვის ესე­ში კარ­გად გა­აზ­რე­ბუ­ლი, შეგ­ნე­ბუ­ლი ოპ­ტი­მიზ­მის­კენ ენერ­გი­უ­ლად და ხა­ლი­სი­ა­ნად მოგ­ვი­წო­დებს და ჩვენს გა­სა­ერ­თი­ა­ნებ­ლად სა­კუ­თარ მო­გო­ნე­ბებს მო­უხ­მობს.

ათი
წუთი და ოც­დათ­ვრა­მე­ტი წამი ამ უც­ნა­ურ სამ­ყა­როში


ელიფ შა­ფა­ქის ეს რო­მა­ნი 2020 წლის ბესტსე­ლე­რია ნო­მი­ნა­ცი­ა­ში ქარ­თულ ენა­ზე თარ­გმნი­ლი წიგ­ნი (მხატ­ვრუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა).

ქა­ლის ბედი მე­ო­ცე სა­უ­კუ­ნის თურ­ქეთ­ში. ქვე­ყა­ნა­ში არ­სე­ბუ­ლი უმ­ძი­მე­სი პრობ­ლე­მე­ბის მხი­ლე­ბა მისი უახ­ლე­სი ის­ტო­რი­ის სა­ე­ტა­პო მოვ­ლე­ნა­თა ჭრილ­ში. ცო­ცხა­ლი, უაღ­რე­სად სა­ინ­ტე­რე­სო პერ­სო­ნა­ჟე­ბი, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერთი, რო­გორც ყო­ველ­თვის, გახ­ლავთ თა­ვად ქა­ლა­ქი სტამ­ბო­ლი .

მაშ ასე, აპ­ლი­კა­ცია „გუ­დას“ მეშ­ვე­ო­ბით, სა­ინ­ტე­რე­სო ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი მოგ­ზა­უ­რო­ბა შე­გიძ­ლი­ათ მო­ი­წყოთ. პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მსა­ხი­ო­ბე­ბის მიერ გახ­მო­ვა­ნე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბი­თა და ფან­ტა­ზი­ით, რო­მელ­საც წიგ­ნე­ბის მოს­მე­ნა უფრო ამ­ძაფ­რებს, დროს სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­ა­ტა­რებთ.

იმი­სათ­ვის, რომ აუ­დი­ო­წიგ­ნებს მო­უს­მი­ნოთ, უნდა ჩა­მოტვირ­თოთ აპ­ლი­კა­ცია "გუდა", და­რე­გის­ტრირ­დეთ სა­იტ­ზე gudabooks.ge, აირ­ჩი­ოთ სა­სურ­ვე­ლი წიგ­ნი, შე­ი­ძი­ნოთ, ამის შემ­დეგ კი გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ აპ­ლი­კა­ცი­ა­ში.
ბეჭდვა