"მე­ხუ­თე ტალ­ღა გა­ცი­ლე­ბით მსუ­ბუ­ქი იქ­ნე­ბა და ამას რამდენიმე ფაქ­ტო­რი გა­ნა­პი­რო­ბებს" - რა მოლოდინი აქვთ ექსპერტებს
 "მე­ხუ­თე ტალ­ღა გა­ცი­ლე­ბით მსუ­ბუ­ქი იქ­ნე­ბა და ამას რამდენიმე ფაქ­ტო­რი გა­ნა­პი­რო­ბებს" - რა მოლოდინი აქვთ ექსპერტებს

კო­რო­ნა­ვირუ­სის მე­ო­თხე ტალ­ღის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, ეპი­დე­მი­ო­ლო­გე­ბი მე­ხუ­თე ტალ­ღის დად­გო­მას პროგ­ნო­ზი­რე­ბენ. სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის შე­ფა­სე­ბით, მო­რი­გი ტალ­ღა რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ისე მსოფ­ლი­ო­ში COVID-19-ის მუდ­მი­ვი მუ­ტა­ცი­ის შე­დე­გად გა­ჩე­ნილ ახალ შტა­მებ­თან იქ­ნე­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და სა­ვა­რა­უ­დოდ, გვი­ან შემ­დგო­მი­დან და­ი­წყე­ბა.

მიმ­დი­ნა­რე ტალ­ღა, რო­მელ­შიც დელ­ტა შტა­მი დო­მი­ნი­რებს, სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის რთუ­ლად მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ყო­ველ­დღი­უ­რად ფიქ­სირ­დე­ბა გარ­დაც­ვლილ­თა ან­ტირ­ე­კორ­დუ­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი. 

ამ ფონ­ზე, ეპი­დე­მი­ო­ლო­გებს მო­რი­გი ტალ­ღის მი­მართ უფრო იმე­დის­მომ­ცე­მი მო­ლო­დი­ნე­ბი აქვთ. მათი ანა­ლი­ზით, დამ­დე­გი ტალ­ღა გა­ცი­ლე­ბით მცი­რე­მას­შტა­ბი­ა­ნი იქ­ნე­ბა და ბევ­რად ნაკ­ლე­ბი და­ნა­კარ­გე­ბით ჩა­ივ­ლის.

"მე­ხუ­თე ტალ­ღა სა­ქ
არ­თვე­ლო­ში ალ­ბათ იქ­ნე­ბა, იმი­ტომ რომ იგი მთელ მსოფ­ლი­ო­ში იქ­ნე­ბა, თუმ­ცა, არ მგო­ნია იყოს მძი­მე. მგო­ნია, რომ ყვე­ლა­ზე მძი­მე დღე­ე­ბი ჩვენ უკვე გა­და­ვი­ტა­ნეთ. ამის თქმის სა­ფუძ­ველს მაძ­ლევს მიმ­დი­ნა­რე ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის პრო­ცე­სი. სა­ნამ მე­ხუ­თე ტალ­ღა და­ი­წყე­ბა, სრუ­ლად ვაქ­ცი­ნი­რე­ბულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა იქ­ნე­ბა მეტი და ეს არის ერთ-ერთი დამ­ცა­ვი ბა­რი­ე­რი, რომ ჩვენ­თან მე­ხუ­თე ტალ­ღა შე­და­რე­ბით რბი­ლი იყოს", – გა­ნა­ცხა­და თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძემ მე­დი­ას­თან სა­უ­ბარ­ში.

ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი რო­ე­ნა მან­ჯგა­ლა­ძე AMBEBI.GE -ს იმ ფაქ­ტო­რებს უსა­ხე­ლებს, რო­მელ­თა გა­მოც, მისი შე­ფა­სე­ბით, მე­ხუ­თე ტალ­ღა ქვეყ­ნის­თვის შე­და­რე­ბით უმ­ტკივ­ნე­უ­ლოდ წა­რი­მარ­თე­ბა.

"გვაქვს მო­ლო­დი­ნი, რომ მე­ხუ­თე ტალ­ღა გა­ცი­ლე­ბით მსუ­ბუ­ქი იქ­ნე­ბა, ვიდ­რე მიმ­დი­ნა­რე. ამას შემ­დე­გი ფაქ­ტო­რე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბებს: მო­სახ­ლე­ო­ბის გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლი აც­რი­ლია და სულ უფრო იზ­რდე­ბა ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის ტემ­პი, გარ­კვე­ულ­მა ნა­წილ­მა უკვე გა­და­ი­ტა­ნა კო­ვი­დი და შე­იქ­მნა ე.წ. სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი იმუ­ნი­ტე­ტი, ჩვენს ექი­მებს და­უგ­როვ­დათ ვირუს­თან ბრძო­ლის გა­მოც­დი­ლე­ბა,
მსოფ­ლიო მუ­შა­ობს კო­ვი­დის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო მე­დი­კა­მენ­ტებ­ზე, რო­მე­ლიც ალ­ბათ ჩვენ­თვი­საც გახ­დე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.

ამი­ტომ, წე­სით, მომ­დევ­ნო პიკ­მა, ნაკ­ლე­ბი და­ნა­კარ­გით უნდა ჩა­ი­ა­როს. თუ მე­ო­თხე, ანუ მიმ­დი­ნა­რე ტალ­ღა, ორ­სუ­ლებს და ბავ­შვებს ერ­ჩო­და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად, შემ­დე­გი აგ­რე­სი­უ­ლი იქ­ნე­ბა 60 წელს ზე­მოთ ასა­კის პი­რე­ბის­თის. ეს ბუ­ნებ­რი­ვი­ცაა, რად­გან ამ ასა­კის ადა­მი­ა­ნებს გა­ცი­ლე­ბით და­ბა­ლი იმუ­ნი­ტე­ტი აქვთ . გარ­და ამი­სა, კვლე­ვე­ბის მი­ხედ­ვით, სწო­რედ ამ ასა­კობ­რივ კონ­ტინ­გენ­ტში აღი­ნიშ­ნე­ბა ვაქ­ცი­ნის მი­მართ სკეპ­ტი­კუ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. ამი­ტომ, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გა­აქ­ტი­ურ­დეს აც­რის პრო­ცე­სი, ეს მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გან­სა­ზღვრავს ყვე­ლა შემ­დე­გი ტალ­ღის გან­ვი­თა­რე­ბის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბას. „ - ამ­ბობს ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი.

რო­გო­რი იქ­ნე­ბა კო­რო­ნა­ვირუ­სის ახა­ლი, "მიუ" შტა­მი
თუ მე­ო­თხე ტალ­ღა­ში ინ­ფი­ცი­რე­ბის წილი ძი­რი­თა­დად დელ­ტა შტამ­ზე მო­დი­ო­და, მომ­დევ­ნო ტალ­ღა­ში წარმ­მარ­თვე­ლი, შე­საძ­ლოა, ვირუ­სის ახა­ლი, "მიუ" ვა­რი­ან­ტი გახ­დეს.

ჯან­მოს ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­უ­რი ან­გა­რი­შის მი­ხედ­ვით, წი­ნას­წა­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი მი­უ­თი­თებს, რომ მიუ ვა­რი­ან­ტი ან­ტის­ხე­უ­ლე­ბი­სად­მი უფრო რე­ზის­ტენ­ტუ­ლი ჩანს.

თუმ­ცა, ინ­ფექ­ცი­ო­ნისტ ალექ­სან­დრე გო­გი­ნა­ვას თქმით, ეს მხო­ლოდ წი­ნას­წა­რი კვლე­ვის შე­დე­გია და მას­ზე მტკი­ცე­ბით ფორ­მა­ში სა­უ­ბა­რი მარ­თე­ბუ­ლი არ იქ­ნე­ბა.
განაგრძეთ კითხვა
1121
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (1)
ნინო
0
მთელი მსოფლიო იძახის ძალიან მძიმე ტალღა იქნებაო და ესენი იძახიან მსუბუქი იქნებაო. აი ვის მოვუსმინოთ???
21:24 / 21-09-2021
მსგავსი სიახლეები
ყველაზე კითხვადი