სიახლეებიკალეიდოსკოპი
სკოლის მოსწავლეების მიერ თანატოლზე ძალადობასთან დაკავშირებით შსს-მ გამოძიება დაიწყო - რა მოხდა ბათუმში?
სკოლის მოსწავლეების მიერ თანატოლზე ძალადობასთან დაკავშირებით შსს-მ გამოძიება დაიწყო - რა მოხდა ბათუმში?
ბა­თუმ­ში მო­ზარ­დე­ბის მიერ მო­ზარ­დის მი­მართ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ ძა­ლა­დო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლოს ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრომ გა­მო­ძი­ე­ბა და­ი­წყო. რო­გორც "ინ­ტერპრეს­ნი­უსს" უწყე­ბა­ში გა­ნუ­ცხა­დეს, მო­ზარ­დე­ბი უკვე გა­მო­კი­თხეს.

"ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს­თვის, რო­გორც კი ცნო­ბი­ლი გახ­და ფაქ­ტის შე­სა­ხებ, და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ და­ი­წყო სა­გა­მო­ძი­ე­ბო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი. ჩა­ტარ­და გა­მო­კი­თხვე­ბი, მათ შო­რის არას­რულ­წლოვ­ნე­ბის. სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბი კა­ნო­ნის სრუ­ლი დაც­ვით - მშობ­ლებ­თან და სოც­მუ­შაკ­თან ერ­თად ჩა­ტარ­და. გა­მო­ძი­ე­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 151-ე მუხ­ლით“, - აცხა­დე­ბენ უწყე­ბა­ში.

არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ბა­თუ­მის ერთ-ერთი სა­ჯა­რო სკო­ლის 13 წლის მოს­წავ­ლე თა­ნა­ტო­ლებ­მა სცე­მეს, აღ­ნიშ­ნუ­ლის ამ­სახ­ვე­ლი ვი­დეო გა­და­უ­ღეს, შემ­დეგ კი გა­და­ღე­ბუ­ლი ვი­დეო სო­ცი­ა­ლურ
ქსელ­ში გა­ავ­რცე­ლეს.
ბეჭდვა