სიახლეებიკალეიდოსკოპი
ჩარლზ III -მ უარი თქვა ჰარისა და მეგან მარკლის შვილებისთვის "მისი უდიდებულესობის" ტიტულის მიცემაზე
ჩარლზ III -მ უარი თქვა ჰარისა და მეგან მარკლის შვილებისთვის "მისი უდიდებულესობის" ტიტულის მიცემაზე
პრინ­ცი ჰა­რი­სა და მე­გან მარ­კლის შვი­ლე­ბი "მისი უდი­დე­ბუ­ლე­სო­ბის" წო­დე­ბას არ მი­ი­ღე­ბენ, რაც ბრი­ტა­ნე­თი­დან "გა­ხიზ­ნულ“ წყვილს ძა­ლი­ან აბ­რა­ზებს. პრინ­ცი ჰა­რის მამა, ჩარლზ III თა­ნახ­მაა, მის­ცეს 3 წლის არ­ჩის და 1 წლის ლი­ლი­ბეთს პრინ­ცის და პრინ­ცე­სას წო­დე­ბა, მაგ­რამ ერ­თკვი­რი­ა­ნი და­ძა­ბუ­ლი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის შემ­დეგ, მან უარი თქვა მათ­თვის "მისი უდი­დე­ბუ­ლე­სო­ბის" ტი­ტუ­ლის მი­ცე­მა­ზე. ეს ტი­ტუ­ლი არ­ჩის და ლი­ლი­ბე­თის მშობ­ლებ­საც ჩა­მორ­თმე­უ­ლი აქვთ მას შემ­დეგ, რაც მათ 2020 წელს სა­მე­ფო ოჯა­ხი და დიდი ბრი­ტა­ნე­თი და­ტო­ვეს.

"ჰარი და მე­გა­ნი შე­უ­პოვ­რე­ბი იყ­ვნენ იქი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, რაც დე­დო­ფა­ლი გარ­და­იც­ვა­ლა. ისი­ნი და­ჟი­ნე­ბით
ამ­ტკი­ცებ­დნენ, რომ არჩი და ლი­ლი­ბე­თი
პრინ­ცი და პრინ­ცე­სა არი­ან, მაგ­რამ იმ ფაქ­ტმა, რომ ისი­ნი "მისი უდი­დე­ბუ­ლე­სო­ბის ტი­ტულს" ვერ მი­ი­ღე­ბენ, წყვი­ლი გა­ა­ცო­ფა“, - ამ­ბობს გა­მო­ცე­მის წყა­რო. განაგრძეთ კითხვა
ბეჭდვა