16.04.2019
თამარა თუმანოვა (თუმანიშვილი) ფილმში გრეგორი პეკთან ერთად
გამოკითხვა
რამდენ ლარს შეადგენს თქვენი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი?
```