26.06.2019
ბრიჯიტ ბარდო შვილთან ერთად - იშვიათი კადრები
ყველაზე კითხვადი
გამოკითხვა
რამდენ ლარს შეადგენს თქვენი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი?
```