26.12.2019
გიორგი ქრისტესაშვილი - თავისა და კისრის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი