სა-მკითხველ-ობრძნული რჩევები
"აუცილებლად გაანებივრეთ შვილები... ვინ იცის, რა განსაცდელს უმზადებს მათ ცხოვრება და მძიმე წუთებში სწორედ ბავშვობის ბედნიერი მომენტები უნდა აძლევდეს ძალას"
"აუცილებლად გაანებივრეთ შვილები... ვინ იცის, რა განსაცდელს უმზადებს მათ ცხოვრება და მძიმე წუთებში სწორედ ბავშვობის ბედნიერი მომენტები უნდა აძლევდეს ძალას"
როდესაც ბრძენს ჰკითხეს: ”გავანებივროთ თუ არა ბავშვები?” მან უპასუხა:
- აუცილებლად გაანებივრეთ. კაცმა არ იცის, რა განსაცდელს უმზადებს მათ ცხოვრება და მძიმე წუთებში სწორედ ბავშვობის ბედნიერი მომენტები უნდა აძლევდეს ძალას".
ბეჭდვა