სა-მკითხველ-ომწერლის ბლოგი
„ბავშვის ბუნება საიდუმლოთა საიდუმლოა... ბავშვი სათავეა, დასაწყისია დიდი ადამიანისა..."
„ბავშვის ბუნება საიდუმლოთა საიდუმლოა... ბავშვი სათავეა, დასაწყისია დიდი ადამიანისა..."
„ბავშვის ბუნება საიდუმლოთა საიდუმლოა.

ბავშვი იგივ ადამიანია და მით უფრო ძნელი საცნობელია, რომ ძნელ წასაკითხ ქარაგმით დაწერილია, თუ ესე ითქმის, და არა სხვილ და სრულ ასოებით, როგორც დამთავრებული კაცი.
არ უნდა გვიკვირდეს, რომ რასაც დიდ მდინარეში ვპოულობთ, იმას მის სათავეშიაც ვხედავთ.

ბავშვი სათავეა, დასაწყისია დიდი ადამიანისა.“

– ილია ჭავჭავაძე

თბილისის მუზეუმების გაერთიანება
ბეჭდვა