16.04.2019
მარია მერიკო (ალიხანაშვილი) ქართველ ემიგრანტებთან ერთად მღერის
ეს კი მარია მერიკოს სიმღერა, ქართველ ემიგრანტებთან ერთად. პარიზი, 1949 წელი. მღერიან მარია მერიკო ალიხანაშვილი, ვერა ფაღავა, ვიქტორ ხომერიკი და ალექსანდრე ბადურაშვილი
```