საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.255$ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
Top 530 X 90 4 სურათი სურათი სურათი
A1 160 X 300 1.5 სურათი სურათი სურათი
B1 600 X 90 2.2 სურათი სურათი სურათი
C1 234 X 240 1.9 სურათი სურათი სურათი
C2 234 X 240 1.3 სურათი სურათი სურათი
A2 160 X 300 1.1 სურათი სურათი სურათი
X1 200 X 300 1.5 სურათი
X2 600 X 300 1.1 სურათი სურათი
საიტის წინმსწრები მობილურში 341 X 652 4.1 სურათი
სტატიის წინმსწრები მობილურში 341 X 652 4.5
სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

პოზიცია ჩვენებები სტატიკური დინამიური Rich Media
მთავარი 33% 450 900
რუბრიკები 33% 350 700
სად გამოიტანოს რეკლამა სურათი სურათი


ვიდეო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 3.016$ ვიდეო რეკლამა
(In Stream Video)
პოზიცია ხანგრძლივობა კოეფიციენტი
ვიდეოს დასაწყისში
In Stream Video
6 წამი
ვიდეოს ბოლოში
In Stream Video
30 წამი
ვიდეოში ბანერი
Overlay
25% - 370$ სურათი
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 200 000
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა მობილურში თვეში 150 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკური რეკლამის შემთხვევაში არ ვრცელდება ფასდაკლება **პოლიტიკური რეკლამის კოეფიციენტი არის 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07