სახელები ანბანის მიხედვით
MAN
MAN
MAN
68
50
68
36
37
28
15
30
37
30
37
69
43
9
17
5
20
35
10
4
13
13
2
4
14
3
19
4
1
4
10
17
2
გამოკითხვა
მოახერხეთ თუ არა დასასვენებლად ბავშვების წაყვანა, ხართ თუ არა კმაყოფილი და რა თანხა დაგიჯდათ ეს დაახლოებით?